ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Kalite, çevre iş sağlığı ve iş güvenliği, çevre mevzuatı idari düzenlemelerin tümü fabrikamızda bulunan faaliyetlerimiz arasındadır. Bof Design Hizmet aldığı Kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği Mevzuatlarında idari düzenlemelere uyumlu, çalışanlarına daha sağlıklı ve güven içerisinde çalışmayı hedeflemektedir.

Çevre mevzuatı, idari düzenlemeler ve sektörel yükümlülüklere uymak, doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak, yaşam döngüsü içerisinde sürdürülebilir hale getirmek. kirliliğin önlenmesine katkıda bulunmak. çalışanlarımızla toplantı düzenleyip ne gibi önlemler alınılabilir konusunda fikir almak. Atıkları azaltmak ve geri kazanım elde edip, insanlara çevreyle alakalı pozitif değer kazandırmak.

İş Sağlığı ve mevzuatı ile idari düzenlemelere uymak. İş sağlığı, ve güvenliği öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Fabrikamızda çalışan herkesin sağlıklı ve güvenli ortam koşullarında çalışma hakkı olduğunu göz önünde bulundurup, risk değerlendirme hususlarında gerekli önlemleri alıp çalışanlarımızla paylaşıyoruz.

Çalışan temsilcimiz ve iş sağlığı uzmanımız ile birlikte iş sağlığı konularında çalışanların görüş ve önerilerini alıp, hedef belirlemek. yapılan faaliyetlerin çevreye ve insan sağlığına olan etkilerini kontrol altında tutup sürdürülebilir olmasını sağlamak. İş sağlığı ve güvenliği kontrollerini sağlayıp eksik olunan durumlarda risk değerlendirmesi yapıp eksiklikleri gideriyoruz.

IT Teknik Destek; çalışanlarımızı teknolojik anlamda sürekli değişmekte olan sistemle ilgili bilgilendirmek. Karşılaşılan sorunlarla ilgili destek olup çözüme ulaşmasını sağlamak başlıca sorumluluklarımız arasındadır.